FIFFIGA HUSET KOMMER ATT VARA ÖPPET!

Måndag  15/4     KL 11,00-15,00

Tisdag     16/4      KL 11,00-15,00

Onsdag   17/4      KL 11,00-15,00

PRIS: 50:-/PP  el. Familjepris 150:- (max 5 pers. varav en vuxen).

Vi tar kontant, kort el. swish!  

Varmt Välkomna!