Besöksnäringsutveckling

Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga söker genom en upphandling leverantör av

Besöksnäringsutveckling på den Kinabaserade marknaden.

Björkborns Herrgård var Alfred Nobels sista svenska hem. Björkborns Herrgård och Nobelmuseet i Karlskoga är idag ett levande museum och mötesplats. På Nobelmuseet anordnas konstutställningar, musikaftnar, teaterföreställningar och andra arrangemang. I anslutning ligger Fiffiga huset, ett science center med aktiviteter i Alfred Nobels anda för barn i alla åldrar. Björkborns Herrgård ligger i Karlskoga som är vackert beläget vid sjön Möckeln mitt emellan Stockholm och Oslo.

Intresset för Alfred Nobels Björkborn är stort, inte minst från våra besökare från Kina. För att möta det växande intresset från Kina söker vi därför en medarbetare / operatör, som skall utveckla och genomföra verksamheten med sikte på nutid och framtid.

Utföraren skall på den kinesiska marknaden:

  • Utveckla, profilera och marknadsföra Alfred Nobels Björkborn som besöksmål.
  • Tillhandahålla, som önskemål,  en webbplats för saklig marknadsföring av Alfred Nobels Björkborn som en destination, som skall vara tillgänglig, hanterbar och begriplig. Innehållet skall vara i linje med Alfred Nobels Björkborns varumärke och profil
  • Besitta god kunskap om Alfred Nobel och Alfred Nobels Björkborn med närområde.
  • Inneha en grundläggande utbildning  / kunskap som ska omfatta värdskap, lokalkännedom och förhållningssätt.
  • Administrera och utveckla guidningsverksamheten för de kinesiska besökarna på Alfred Nobels Björkborn i enlighet med varumärke och  förutsättningar, satta av Alfred Nobels Björkborn. Detta skall också ske i nära samarbete med övrig personal på Alfred Nobels Björkborn.

Anbudshandlingar

Obligatoriskt: Anbudssumma skall anges per person / besökare

Frågor:  Frågor som rör upphandlingen  besvaras  av  verksamhetschef  Christer Franklin på tel: 0702 – 98 93 46
Alternativt kan frågor mejlas på: info@nobelkarlskoga.se

Oss tillhanda: Anbud skall vara Alfred Nobels Björkborn tillhanda  senast  17 februari 2017.

Anbud kan antingen skickas via brev / försändelse på adress:

Nobelmuseet i Karlskoga / Alfred Nobels Björkborn
Björkbornsvägen  10
691 33  Karlskoga

Märkning:  ”Besöksnäringsutveckling”

Anbud kan också mejlas: info@nobelkarlskoga.se Märkning:  ”Besöksnäringsutveckling”

På basis av angivet anbud kommer ett avtal att sättas upp mellan parterna.
Vi förbehåller oss fri prövningsrätt av inkomna anbud