1600-talet var ett viktigt århundrade för svenskt företagande. Järnet var en viktig faktor och många nya hyttor och järnbruk upprättades. Det var mycket lönsamt att exportera järn och det efterfrågades i stora mängder bland annat i de långa och stora krig som fördes i Europa vid den här tiden.

Under 1600-talet grundades det tre hyttor i Karlskoga. Björkborns bruk var en av dessa och det stod redo för arbete år 1639 och i början tillverkade man stångjärn. Senare tillkom yxor, spik och spadar, bland annat, till produktionen. Samtidigt byggdes också en bostad där brukspatronerna skulle bo. Grunden till detta hus är vad den nuvarande herrgården står på idag.