På Alfred Nobels Björkborn finns Alfred Nobels bibliotek. Det omfattar över 4500 band med 1100 titlar. Här finns skönlitteratur, diktverk, kartböcker, resehandböcker, lexikon, litteratur om kemi, gruvor, elektriska järnvägar, sprängämnen, keramiktillverkning, sjukdomar, museer och mycket mycket annat. Allt vittnar om en person med breda intressen. Alfred Nobel läste tidens aktuella författare. Han deltog i litterära salonger i Paris. I sin ungdom drömde han om att bli författare och han skrev några romanutkast och ett skådespel liksom många dikter. Att han inrättade ett litteraturpris är kanske inte så konstigt med tanke på hans stora litteraturintresse.

Biblioteket är nu sökbart via en interaktiv dator. Vill du veta hur många ryska böcker det finns? Söker du en viss författare? Vad hade Nobel om tex. patentregler? Det hittar du här.