Nobelmuseets vänner

Nobelmuseets Vänner bildades 1987 och har som mål att ekonomiskt och praktiskt medverka till att främja Alfred Nobels Björkborn. Föreningen skall vidare initiera, främja och deltaga i aktiviteter som leder till ökade kunskaper hos allmänheten om Alfred Nobel.

Vänföreningen anordnar medlemsträffar, konserter, föreläsningar och studieresor för medlemmar.

Ordförande i Nobelmuseets vänner är Ulrika Lundgren, tel. 070-416 10 86.
Läs mer på föreningens hemsida »