1982 grundades Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn med museinamnet Nobelmuseet i Karlskoga. Idag utgörs stiftarna av Nobelstiftelsen, Karlskoga kommun, SAAB Dynamics AB. I styrelsen ingår även BAE  Systems Karlskoga. Ordförande är landshövdingen i Örebro län.

Stiftelsens organisationsnummer är 87 64 00 – 3292.

Frågor rörande stiftelsen besvaras av sekreteraren Anneli Lyckeborn, anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se