Alfred Nobel köpte AB Bofors-Gullspång 1894 för att få en plats för experiment med krut och göra provskjutningar. Omedelbart påbörjade han uppbyggnaden av ett laboratorium som stod klart 1895. Han anställde flera kemister för att göra den forskning han önskade. En av dem var den unge ingenjören Ragnar Sohlman som senare skulle få en avgörande betydelse för Nobelprisens tillkomst.

I laboratoriet startades ett intensivt arbete med det som skulle bli det progressiva krutet. Här ägnade sig Alfred Nobel även åt försök med pulvermetallurgi och sökte lösningar på smidningsproblem. Konstgjort silke, syntetiskt gummi, fernissor och fotografering från luften med den så kallade raketkameran var andra försök som gjordes.

I byggnaden finns idag en utställning om Alfred Nobels företagsverksamhet och uppfinningar liksom en rekonstruktion av Nobels laboratorium med till stor del originalutrustning. Här finns även hans tekniska bibliotek.