Är du intresserad av industrihistoria kan du också passa på att besöka Bofors Industrimuseum som för dig 350 år tillbaka i tiden. Här kan du se hur det gamla järnbruket Bofors utvecklades till en storindustri under 1900-talet.

Bofors bruk har en historia som började 1646 med tillstånd från det statliga verket Bergskollegium att anlägga järnbruk i Karlskoga. Som brukligt var fanns även ett omfattande jordbruk knutet till järnbruket. Järnbruket utvecklades och tillverkade stångjärn, spadar, gjutgods och många andra produkter. I slutet av 1800-talet började man tillverka kanonämnen som såldes till Finspångs bruk för färdigställande. Ganska snart byggde man ut verkstäderna i Karlskoga och började själv tillverka kanoner. 1873 blev bruket ett aktiebolag med namnen AB Bofors-Gullspång.

Samhället Bofors växte upp kring fabriken. Butik, bostäder, läkare, slaktare, skräddare och mycket annat sköttes av Boforsbolaget. Karlskoga kommun kom att växa i skuggan av Boforsbolaget med service till företaget. Med tiden blev AB Bofors den dominerande arbetsplatsen i kommunen vilket den var ända in på 1970-talet med över 10 000 anställda!

Utställningarna om Bofors bruk och AB Bofors-Gullspång, senare AB Bofors, handlar om utvecklingen från hammare och jordbruk till en storindustri. Här kan man också se bolagets sociala ambitioner med bostäder, pensionärsboende, daghem, läkarvård och semesterbyar.

Bofors Industrimuseum är inrymt i den norra delen av  stallet på Björkborn och i byggnaden Veboa.

Visningar kan bokas av Gamla Brukspojkars klubb. Kontakta Alfred Nobels Björkborn för en visning.