Bofors bruk har en historia som börjar redan i mitten av 1600-talet. År 1646 fick man tillstånd från det statliga verket Bergskollegium att anlägga ett järnbruk i Karlskoga. Det fanns även ett omfattande jordbruk knutet till järnbruket. Bruket utvecklades och från att tillverka spadar och andra gjutgods började man i slutet av 1800-talet att tillverka kanoner. År 1873 blev bruket ett aktiebolag med namnet AB Bofors-Gullspång.

I dag upplyses historien kring bruket i Bofors industrimuseum vilket är beläget i två byggnader på Alfred Nobels Björkborn. Dessa är ”stallet” och ”veboa”. Utställningarna handlar om Bofors bruk och AB Bofors-Gullspång (senare AB Bofors) och visar hur utvecklingen från hammare och jordbruk till storindustri gick till. Här kan man också se bolagets sociala ambitioner, pensionärsboende, daghem, läkarvård och semesterbyar.

Bofors industrimuseum är inrymt i den norra delen av stallet på Björkborn och i byggnaden ”veboa”.

Visningar kan bokas av Gamla Brukspojkars klubb, kontakta dem direkt för mer information.
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BRUKSPOJKARNAS SIDA.