Från år 1896 till år 1901: Hur Alfred Nobels dröm blev verklighet.

När Alfred Nobel avled år 1896 uppkom det i hans testamente att nästan hela hans förmögenhet skulle sättas in i en fond vilken skulle finansiera fem olika priser. Detta var ett pris i kemi, ett i fysik, ett i medicin eller fysiologi, ett i litteratur och ett i fred. Detta kom som något av en överraskning för Nobels närstående som hade förväntat sig att bli tilldelade en mycket större del av arvet. I sitt testamente beskriver Alfred Nobel en dröm om fem priser som skulle gå till den person som inom var fält gjort ett arbete, en upptäckt eller uppfinning som varit till nytta för hela mänskligheten.

Arbetet med att upprätta Nobels priser föll på Ragnar Sohlman och Rudolf Liljeqvist, båda nämnda vid namn i Alfred Nobels testamente. På Nobelmuseet i Karlskoga finns det en utställning som kartlägger det fem år långa arbetet under vilket det vi känner till som Nobelstiftelsen och Nobelprisen kom till. Och allt startar i Karlskoga…