Björkborns Herrgård uppfördes cirka 1815 som bostad för bruksägarfamiljen på Björkborns bruk. När Alfred Nobel köpte AB Bofors-Gullspång 1894 följde Björkborns herrgård med i köpet. Han valde att bo på herrgården vid sina vistelser i Sverige. Här föreslog han moderniseringar i form av belysning, WC samt vatten och avlopp. Möbler och mattor köptes från Stockholm och tapeterna beställdes från England. Hans brorson Hjalmar fick ansvara för arbetet med att inreda herrgården åt honom. Alfred Nobel hade dock en del åsikter om det föreslagna rökrummet och han lär ha sagt att ”Herrar hos mig, så länge jag har råd därtill, kommer att få god tobak, och i så fall ett rökrum egentligen väl ej behövs”. Däremot inreddes ett biljardrum.

När Alfred Nobel tog över Björkborns Herrgård hade det gått 21 år sedan han senast bodde i Sverige. Björkborn blev också hans sista svenska hem då han avled 1896.

Björkborns Herrgård fungerade som bostad ända fram till 1972. Efter att ha använts som kontor i några år grundades Nobelmuseet i Karlskoga i herrgården 1982. Några av Alfred Nobels möbler visas i utställningen tillsammans med tidstypiska möbler. Utställningen åskådliggör hur Alfred Nobels bostad kan ha tett sig på 1890-talet.

Järnbruket Björkborn

1600-talet var ett expansivt århundrade inom svenskt företagande. Många nya järnbruk och hyttor startades. Järnet var en lönsam exportprodukt och efterfrågades bland annat beroende på de stora och långa krig som fördes i Europa. Det svenska järnet hade gott rykte för sin höga kvalitet.

Ett statligt ämbetsverk, Bergskollegium, gav tillstånd att grunda hyttor och bruk. Ett bruk var som en mindre fabrik där ägaren bodde på platsen och hade översyn över all produktion och sin arbetskraft. Arbetarna hade oftast bostaden och en del matvaror som lön. Bruket hade egen skola, läkare, butik och skrädderi. Vanligen drev bruksägaren även ett jordbruk som ibland gav större vinster än själva järnproduktionen.

I Karlskoga grundades det tre järnbruk under 1600-talet. Björkborns bruk grundades 1639. I början tillverkade Björkborns bruk stångjärn. Senare tillkom spik, spadar, skyfflar, yxor, hästskor, valsverk, såg, kvarn och tegelbruk. 1901 slutade man med järnbruket i Björkborn medan jordbruket fanns kvar och arrenderades ut. De andra bruken var Bofors bruk (1646) och Valåsens bruk (1632).