GUIDNING:

Nu börjar vi igen med våra allmänna visningar av Björkborns Herrgård, lördagar kl. 11.00. Förbokning krävs ej.

Er guide lördagen den 18 februari är Edith Oldenburg. Entréavgift löses i vårt Kafé Saffran & Kardemumma; 100:-/ person. Upp till 10 år fri entré

 

TEATERVISNING:

 Vi kommer inom kort att kunna erbjuda våra gäster möjligheten att få träffa ”Arent Silvfersparre” på Björkborns Herrgård.

Arent Silfversparre blev en medarbetare till Alfred Nobel under hans vistelser i Karlskoga  och i Björkborn / Bofors. Inom kort kommer vi erbjuda våra gäster att stifta bekantskap med Arent, som kommer att berätta om hans samarbete med Alfred nobel.

Fakta om Arent Silfversparre / Wikipedia

Arent Silfversparre kom 1885 kom till AB Bofors-Gullspång, som nyligen börjat ge sig in på kanontillverkning i konkurrens med Finspångs bruk, baserat på bättre stålkunnande. Han var där anställd först som konstruktör och föreståndare för kanonverkstaden (som invigts 1884), och därefter, från 1894, som överingenjör och teknisk chef för hela det stora bruket med dess varierande tillverkning. Han satt från 1896 i bolagets styrelse.

Silfversparre gjorde stora insatser i fråga om höjandet av stålindustrin i Sverige samt var en synnerligen framstående konstruktör av krigsmateriel. Så t. ex. fick den av honom konstruerade kanonmekanismen med så kallad ogivalskruv – en av de första säkert funktionerande snabbeldsmekanismerna – allmänt erkännande såväl inom som utom Sverige samt antogs på 1890-talet för flertalet av svenska och danska flottornas kanoner. Till följd av det starka uppsving, som under 1890-talet ägde rum inom svenska flottan, kom han att framför allt att koncentrera sig på kust– och sjöartilleriet. Fältet för hans verksamhet var vid denna tid rikare än någonsin, för hela artilleritekniken undergick just då en förändring, som karakteriserades av övergång till snabbskjutande pjäser med väsentligt större ballistisk effekt än förut. Silfversparre konstruerade vid denna tid så gott som alla för svenska flottan antagna 37 mm-, 12 cm-, 15 cm- och 21 cm-kanoner samt därjämte kustartilleriets 24 cm-kanoner i själfsänkande lavettage och 12 cm-kanoner i pansartorn.

Under en provskjutning vid Bofors med en ändrad 15 cm-kanon och under en snabbeldsserie råkade ett skott genom någon felaktighet i mekanismen (som ej tillhörde någon av hans egna konstruktioner utan hade konstruerats av Marinförvaltningen) gå av, innan mekanismen hunnit stängas. Följden blev att tre personer ögonblickligen dödades och fem sårades, bland dem Silversparre, som avled två dagar därefter, 26 februari 1902. Skjutolyckan skedde på Bofors skjutfält, som anlades 1886, norr om Bofors järnvägsstation.[2].

 

Besöksnäringsutveckling

Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga söker genom en upphandling leverantör av

Besöksnäringsutveckling på den Kinabaserade marknaden.

Björkborns Herrgård var Alfred Nobels sista svenska hem. Björkborns Herrgård och Nobelmuseet i Karlskoga är idag ett levande museum och mötesplats. På Nobelmuseet anordnas konstutställningar, musikaftnar, teaterföreställningar och andra arrangemang. I anslutning ligger Fiffiga huset, ett science center med aktiviteter i Alfred Nobels anda för barn i alla åldrar. Björkborns Herrgård ligger i Karlskoga som är vackert beläget vid sjön Möckeln mitt emellan Stockholm och Oslo.

Intresset för Alfred Nobels Björkborn är stort, inte minst från våra besökare från Kina. För att möta det växande intresset från Kina söker vi därför en medarbetare / operatör, som skall utveckla och genomföra verksamheten med sikte på nutid och framtid.

Utföraren skall på den kinesiska marknaden:

  • Utveckla, profilera och marknadsföra Alfred Nobels Björkborn som besöksmål.
  • Tillhandahålla, som önskemål,  en webbplats för saklig marknadsföring av Alfred Nobels Björkborn som en destination, som skall vara tillgänglig, hanterbar och begriplig. Innehållet skall vara i linje med Alfred Nobels Björkborns varumärke och profil
  • Besitta god kunskap om Alfred Nobel och Alfred Nobels Björkborn med närområde.
  • Inneha en grundläggande utbildning  / kunskap som ska omfatta värdskap, lokalkännedom och förhållningssätt.
  • Administrera och utveckla guidningsverksamheten för de kinesiska besökarna på Alfred Nobels Björkborn i enlighet med varumärke och  förutsättningar, satta av Alfred Nobels Björkborn. Detta skall också ske i nära samarbete med övrig personal på Alfred Nobels Björkborn.

Anbudshandlingar

Obligatoriskt: Anbudssumma skall anges per person / besökare

Frågor:  Frågor som rör upphandlingen  besvaras  av  verksamhetschef  Christer Franklin på tel: 0702 – 98 93 46
Alternativt kan frågor mejlas på: info@nobelkarlskoga.se

Oss tillhanda: Anbud skall vara Alfred Nobels Björkborn tillhanda  senast  17 februari 2017.

Anbud kan antingen skickas via brev / försändelse på adress:

Nobelmuseet i Karlskoga / Alfred Nobels Björkborn
Björkbornsvägen  10
691 33  Karlskoga

Märkning:  ”Besöksnäringsutveckling”

Anbud kan också mejlas: info@nobelkarlskoga.se Märkning:  ”Besöksnäringsutveckling”

På basis av angivet anbud kommer ett avtal att sättas upp mellan parterna.
Vi förbehåller oss fri prövningsrätt av inkomna anbud

Modern möteslokal perfekt för företagsevent, konferenser, konserter, teater, utställningar och mycket annat. Mötesplatsen har plats för ca 100 sittande gäster vid runda bord och minst lika många sittande vid föreläsning. Max antal personer i lokalen är 180. Lokalen kan delas av i två delar. Vi har all teknisk utrustning man kan önska. Vi är kända för att ha bra akustik, något som är bra att känna till. Vi kan ordna det mesta – enklare förtäring, lyxmiddag med pianobar, allt går att diskutera med oss!