TEATERVISNING:

 Vi kommer inom kort att kunna erbjuda våra gäster möjligheten att få träffa ”Arent Silvfersparre” på Björkborns Herrgård.

Arent Silfversparre blev en medarbetare till Alfred Nobel under hans vistelser i Karlskoga  och i Björkborn / Bofors. Inom kort kommer vi erbjuda våra gäster att stifta bekantskap med Arent, som kommer att berätta om hans samarbete med Alfred nobel.

Fakta om Arent Silfversparre / Wikipedia

Arent Silfversparre kom 1885 kom till AB Bofors-Gullspång, som nyligen börjat ge sig in på kanontillverkning i konkurrens med Finspångs bruk, baserat på bättre stålkunnande. Han var där anställd först som konstruktör och föreståndare för kanonverkstaden (som invigts 1884), och därefter, från 1894, som överingenjör och teknisk chef för hela det stora bruket med dess varierande tillverkning. Han satt från 1896 i bolagets styrelse.

Silfversparre gjorde stora insatser i fråga om höjandet av stålindustrin i Sverige samt var en synnerligen framstående konstruktör av krigsmateriel. Så t. ex. fick den av honom konstruerade kanonmekanismen med så kallad ogivalskruv – en av de första säkert funktionerande snabbeldsmekanismerna – allmänt erkännande såväl inom som utom Sverige samt antogs på 1890-talet för flertalet av svenska och danska flottornas kanoner. Till följd av det starka uppsving, som under 1890-talet ägde rum inom svenska flottan, kom han att framför allt att koncentrera sig på kust– och sjöartilleriet. Fältet för hans verksamhet var vid denna tid rikare än någonsin, för hela artilleritekniken undergick just då en förändring, som karakteriserades av övergång till snabbskjutande pjäser med väsentligt större ballistisk effekt än förut. Silfversparre konstruerade vid denna tid så gott som alla för svenska flottan antagna 37 mm-, 12 cm-, 15 cm- och 21 cm-kanoner samt därjämte kustartilleriets 24 cm-kanoner i själfsänkande lavettage och 12 cm-kanoner i pansartorn.

Under en provskjutning vid Bofors med en ändrad 15 cm-kanon och under en snabbeldsserie råkade ett skott genom någon felaktighet i mekanismen (som ej tillhörde någon av hans egna konstruktioner utan hade konstruerats av Marinförvaltningen) gå av, innan mekanismen hunnit stängas. Följden blev att tre personer ögonblickligen dödades och fem sårades, bland dem Silversparre, som avled två dagar därefter, 26 februari 1902. Skjutolyckan skedde på Bofors skjutfält, som anlades 1886, norr om Bofors järnvägsstation.[2].

 

Modern möteslokal perfekt för företagsevent, konferenser, konserter, teater, utställningar och mycket annat. Mötesplatsen har plats för ca 100 sittande gäster vid runda bord och minst lika många sittande vid föreläsning. Max antal personer i lokalen är 180. Lokalen kan delas av i två delar. Vi har all teknisk utrustning man kan önska. Vi är kända för att ha bra akustik, något som är bra att känna till. Vi kan ordna det mesta – enklare förtäring, lyxmiddag med pianobar, allt går att diskutera med oss!