Café Nobel kommer at vara öppet from 4/6-22 till 31/8-22mellan kl.11,00-16,00.

För mer information ring 0586-245 245